ผลงานเดือน ก.ค


บางครั้ง..เวลาที่เรามีปัญหา เราก็ไม่ได้ต้องการ 
“คำปรึกษา”
แต่.. เราต้องการ “ใครสักคน” ที่พร้อมจะ 
“รับฟังปัญหา”
เช่นเดียวกับลูกค้า  ที่กำลังรอเราให้เข้าช่วยแก้ไขปัญหา
Visitors: 2,212