เทียบแผนประกันสุขภาพ

                          

 

  • สำรวจสวัสดิการที่มี เช่น ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ประกันชัวิต
  • เช็ค โรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่มี เบื้องต้นเช่น ค่าห้องกรณีนอนรักษาตัวคืนเท่าไหร่ 
  • เช็คสิทธิ์ที่มีค่ารักษาเช่น ถ้าผ่าตัดไส้ติ่ง เบิกค่ารักษาได้เท่าไหร่เป็นต้น
  • เทียบดูว่าเรามีวงเงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อคืนเท่าไหร่
  • แนะนำเทียบประกันสุขภาพเวลาเจ็บป่วยใหญ่ๆ เนื่องจากเจ็บป่วยเล็กเราสำรองได้

 

สอบถามรายละเอียดและอัตราเบี้ยประกัน..คลิ๊ก

 

 

  

 

Visitors: 2,210