อุบัติเหตุคือสิ่งที่ไม่คาดฝัน

PA Safety

ไม่ต้องทนเจ็บกับอุบัติเหตุอีกต่อไปให้
PA Safety คุ้มครอง อุ่นใจ ไปทั่วโลก
 
  • เจ็บจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็อุ่นใจ ด้วยเงินค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 300,000 บาท *
  • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุสาธารณะ สูงสุดถึง 20,000,000 บาท *
  • ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit **
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ***
  • ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี **** 
หมายเหตุ : * สำหรับแผนความคุ้มครองแผน 7
 
 
 
 

Visitors: 2,210